• Telefon

    095/909-4079
  • Radno vrijeme

    PON - PET: 8 do 16 sati
  • Adresa:

    Kolodvorska cesta 1A, 47280 Ozalj

Dokumenti

POUKZ

DOKUMENTI

Izjava o pristupačnosti

Popis narudžbenica 2023.

Osnutak Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Registar ugovora 2023.

Natječaj za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Statističko izvješće javne nabave 2022.

Statističko izvješće javne nabave 2021.

Popis osoba ovlaštenih za zastupanje

Odluka Vijeća o ponovnom raspisivanju natječaja, razrješenja vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Izjava o prihvaćanju imenovanja za vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove

Program javnih potreba u kulturi za 2023.

Natječaj za ravnatelja POUKZ-a

Rješenje o zadovoljavanju minimalnih i tehničkih uvjeta prostora POUKZ-a

Godišnje izvješće rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj

Trgovački sud

Potvrda upisa u Trgovački sud

Zapisnik o primopredaji dužnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj

Procedura o načinu vođenja evidencije ugovora i njenom sadržaju

Izvještaj o radu za 2021. godinu

Procedura o blagajničkom poslovanju

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Završila glumačka radionica za odrasle

Jučer je završila Glumačka radionica za odrasle u sklopu Kazališnog ljeta u Ozlju 2024. Četvero polaznika naučilo je u dva dana glumačke vježbe koje se korisno mogu primijeniti kao priprema prije javnih nastupa ili kao pomoć u komunikaciji sa poslovnim suradnicima. Ugodnu atmosferu unijela je mentorica Ana Maria Štefanac koja je zadavala zanimljive zadatke i učinila ovu radionicu zabavnom! Hvala svim polaznicima što ste pokazali interes za ovu radionicu!POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Upitnik za samoprocjenu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Obrazac za dopunu ili ispravak informacija

Obrazac za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće – Povjerenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinuZAKONI

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_01_12_231.html

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o ustanovamaZAHTJEVI

Asset lista

Obrazac upisnik o ZPI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak dokumentacijeODLUKE

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada POUKZ

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta POUKZ-a

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća POUKZ-a za 2022.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o utvrđivanju prava i obveza osnivača POUPLANOVI

Obrazloženje Financijskog plana 2024.-2026.

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2023.-2025.

Financijski plan za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan nabave za 2021. godinuSTATUT

Pročišćeni tekst Statuta 2023.

Izmjene i dopune Statuta pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska- Ozalj 2022.

Statut 2022.

Statut POU Katarina Zrinska-Ozalj – pročišćeni tekst

III. Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

II. Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-OzaljPRAVILNICI

Pravilo privatnosti

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska- Ozalj

Pravilnik o mjerama i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda POUKZ

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska- Ozalj

Pravilnik 2022.

Pravilnik Jednostavne nabave

Pravilnik o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Pou Katarina Zrinska-Ozalj

Nacrt pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva POU Katarina Zrinska-Ozalj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada POU Katarina Zrinska-Ozalj – 19.lipnja 2020.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – 07.rujna 2017.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu – 03. travnja 2017.

Pravilnik o zaštiti na radu

Donacije 01.01.-31.12.2020. godineFINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju FP POUKZ za 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za 2024. godinu POUKZ

Obrazloženje 1. izmjena i dopuna financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FP POUKZ OZALJ ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju FP za 2023. godinu

Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2023.

Bilješke uz Financijski izvještaj

POU 2023. Obrasci financijskih izvještaja

Izmjena obrazloženja financijskog plana POUKZ

Na Vijeću Grada Ozlja 28.11.2023., došlo je do izmjena obrazloženja financijskih planova proračunskih korisnika i usklađenja sa I. izmjenama i dopunama Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. godine.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje polugodišnjeg financijskog izvješća 2023. WORD

Obrazloženje polugodišnjeg financijskog izvješća 2023. PDF

Polugodišnji financijski izvještaj 2023. POUKZ

Obrazloženje 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

Izvještaji i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu WORD

Izvještaji i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Referentna stranica Financijskog izvješća za 2022.

Potvrda o učitanom Financijskom izvještaju za 2022.

Obrasci Financijskih izvještaja za 2022.

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2022.

Registar ugovora 2022.

POPIS NARUDŽBENICA U 2022. sken

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna FP 2022. WORD

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna FP 2022.

2. IZMJENE I DOPUNE FP ZA 2022.

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna FP 2022. WORD

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna FP 2022.

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana 2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Izvještaji i obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Financijski plan za 2022.

Izvještaj o izvršenju FP POU za 2021.

POU izvještaj FP za 2021.

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Fin. izvještaj 01.01.-31.12.2021. - POU

Registar ugovora – 18.01.2022.

Registar ugovora – 02.03.2021.

Obavijest po radi postupka provedbe javne nabave