• Telefon

    095/909-4079
  • Radno vrijeme

    PON - PET: 8 do 16 sati
  • Adresa:

    Kolodvorska cesta 1A, 47280 Ozalj

Dokumenti

POUKZ

DOKUMENTI

Natječaj za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Statističko izvješće javne nabave 2022.

Statističko izvješće javne nabave 2021.

Popis osoba ovlaštenih za zastupanje

Odluka Vijeća o ponovnom raspisivanju natječaja, razrješenja vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Izjava o prihvaćanju imenovanja za vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove

Program javnih potreba u kulturi za 2023.

Natječaj za ravnatelja POUKZ-a

Rješenje o zadovoljavanju minimalnih i tehničkih uvjeta prostora POUKZ-a

Godišnje izvješće rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj

Trgovački sud

Potvrda upisa u Trgovački sud

Zapisnik o primopredaji dužnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj

Procedura o načinu vođenja evidencije ugovora i njenom sadržaju

Izvještaj o radu za 2021. godinu

Procedura o blagajničkom poslovanju

Obavijest o nepostojanju sukoba interesaPOVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Upitnik za samoprocjenu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Obrazac za dopunu ili ispravak informacija

Obrazac za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće – Povjerenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinuZAKONI

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2014_01_12_231.html

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o ustanovamaZAHTJEVI

Asset lista

Obrazac upisnik o ZPI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak dokumentacijeODLUKE

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta POUKZ-a

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća POUKZ-a za 2022.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o utvrđivanju prava i obveza osnivača POUPLANOVI

Obrazloženje Financijskog plana 2024.-2026.

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2023.-2025.

Financijski plan za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan nabave za 2021. godinuSTATUT

Pročišćeni tekst Statuta 2023.

Izmjene i dopune Statuta pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska- Ozalj 2022.

Statut 2022.

Statut POU Katarina Zrinska-Ozalj – pročišćeni tekst

III. Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

II. Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-OzaljPRAVILNICI

Pravilo privatnosti

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska- Ozalj

Pravilnik o mjerama i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda POUKZ

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska- Ozalj

Pravilnik 2022.

Pravilnik Jednostavne nabave

Pravilnik o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Pou Katarina Zrinska-Ozalj

Nacrt pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva POU Katarina Zrinska-Ozalj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada POU Katarina Zrinska-Ozalj – 19.lipnja 2020.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – 07.rujna 2017.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu – 03. travnja 2017.

Pravilnik o zaštiti na radu

Donacije 01.01.-31.12.2020. godineFINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Izmjena obrazloženja financijskog plana POUKZ

Na Vijeću Grada Ozlja 28.11.2023., došlo je do izmjena obrazloženja financijskih planova proračunskih korisnika i usklađenja sa I. izmjenama i dopunama Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. godine.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje polugodišnjeg financijskog izvješća 2023. WORD

Obrazloženje polugodišnjeg financijskog izvješća 2023. PDF

Polugodišnji financijski izvještaj 2023. POUKZ

Obrazloženje 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

Izvještaji i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu WORD

Izvještaji i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Referentna stranica Financijskog izvješća za 2022.

Potvrda o učitanom Financijskom izvještaju za 2022.

Obrasci Financijskih izvještaja za 2022.

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2022.

Registar ugovora 2022.

POPIS NARUDŽBENICA U 2022. sken

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna FP 2022. WORD

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna FP 2022.

2. IZMJENE I DOPUNE FP ZA 2022.

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna FP 2022. WORD

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna FP 2022.

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana 2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Izvještaji i obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj

Financijski plan za 2022.

Izvještaj o izvršenju FP POU za 2021.

POU izvještaj FP za 2021.

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Fin. izvještaj 01.01.-31.12.2021. - POU

Registar ugovora – 18.01.2022.

Registar ugovora – 02.03.2021.

Obavijest po radi postupka provedbe javne nabave